Question everything
Iniciativa sníh vybírá peníze, za účelem šíření pravdy a potlačení dezinformací.

 

Dovoluji si přidat popis aktivit iniciativy sníh podle pana profesora Hela, citace z facebookového postu pod příspěvkem Petra Ludwiga z 4.3.2021:

 

„Iniciativa Sníh

Iniciativa Sníh je apolitické sdružení odborníků z Česka a zahraničí. Hlavním cílem této platformy je společně hledat co nejlepší řešení v boji s pandemií a přinášet pravdivé a objektivní informace napříč širokého spektra vědních oborů, s úctou k životu a lidské důstojnosti. Iniciativa vychází z principů John Snow memoranda, které se opírá o konsensus vědeckých poznatků o onemocnění Covid-19 a vyslovuje se pro strategii důsledného potlačování epidemie viru SARS-CoV-2. Stojí především na obětavé práci dobrovolníků. Váš dar přispěje k tomu, abychom mohli smysluplné projekty včas realizovat.

 

Informace:

Iniciativa Snih bude v prvé řadě vytvářet krátká kvalitní videa, která bude nabízet médiím i veřejnosti, kde bude představovat shodu odborníků nad jednotlivými tématy, které se týkají příčin ale i následků nastalé situace a to multidisciplinárně, čili nejen pohledem jednoho oboru.

 

Předpokládáme rozklíčování hlavních dezinformací a misinformací, budeme je brát jednu po druhé a vysvětlovat si na nich, co je pravda, co není a proč, eventuálně jaké může mít dopady. Představíme krátkou sérii kritického myšlení pro širokou neodbornou veřejnost – jak se obecně stavět k informacím, jak si ověřovat jejich pravdivost a jak reagovat nebo naopak nereagovat.

 

Budeme představovat a zpracovávat modely, simulace a kontrolovat statistiky. Zaměříme na vzdělávací činnost, tvorbu a distribudci edukačních materiálů na potřebná místa.

 

Naším cílem je pomáhat nestrannými informacemi založenými na důkazech. Přejeme si co nejrychlejší návrat do předcovidové doby, otevření škol, obchodů a restaurací v bezpečném režimu, jakmile to bude vzhledem k situaci možné.“

 

Reakce:

Iniciativa sníh předkládá, že bude přinášet pravdivé a objektivní informace. Jak iniciativa sníh definuje pravdivé a objektivní informace? Troufám si tvrdit, že se jedná o science/evidence-based informace publikované v kvalitních peer-reviewed časopisech. To by bylo radno potvrdit. Zároveň je to určitě legitimní názor.

 

Pozn: Tyto informace si však občan již zaplatil, když odevzdal daně. Ano, z daní daňových poplatníků, je financována věda, která následně generuje výsledky. Tyto výsledky nechá za peníze publikovat v kontrolovaných vědeckých časopisech, které pak nabízejí tyto publikace veřejnosti, avšak povětšinou opět za peníze. V podobě předplatného si je může vědecká instituce, univerzita nebo v podstatě kdokoliv předplatit (v případě institutů opět z peněz daňových poplatníků) a následně si své vlastní výsledky přečíst. Zajímavé je, že občan za tyto informace již zaplatil, a to alespoň třikrát. Když dal peníze státu, který je pak dal vědcům, kteří za ně vytvořili vědecké poznatky. Pak zaplatil za jejich kontrolu a přijetí v časopise a pak ještě jednou zaplatil, když si je chtěl přečíst. A teď může znovu zaplatit, tentokrát iniciativě sníh, aby mu je přeložila, tak aby jim rozuměl a věděl co je pravda.

 

A co je to ta pravda? To co nám interpretuje iniciativa sníh? Kdo zaručí objektivnost iniciativy sníh? Profesor Flegr ošálil veřejnosti, aby započal tzv. behaviorální imunitu (jinak řečeno, indukoval v lidech strach, tak aby zůstali doma a nešířili virus), profesor Hořejší chtěl poslat vodní děla na demonstranty na Staroměstském náměstí (bude pan profesor vybírat „pravdu“ tak, aby nepoškodila i ony demonstranty nebo frakci, kterou představovali demonstranti?). Kdo zajistí, že půjde o úctu k životu a lidské důstojnosti? A co úcta ke svobodě? Iniciativa sníh se staví do role arbitra, kazatele pravdy. To vyžaduje pozornost. Stejně jako fact-checkers sociálních sítí, iniciativa sníh nám chce říct, co je pravda.

 

Pan profesor Hel odkazuje na produkt iniciativy Sníh: „Iniciativa Snih bude v prvé řadě vytvářet krátká kvalitní videa, která bude nabízet médiím i veřejnosti, kde bude představovat shodu odborníků nad jednotlivými tématy, které se týkají příčin ale i následků nastalé situace a to multidisciplinárně, čili nejen pohledem jednoho oboru.“

 

Dobře, iniciativa sníh bude představovat shodu mezi odborníky. A co když se odborníci neshodnou? Stejně jako tomu bylo už několikrát během pandemie. Bude iniciativa sníh představovat i neshodu, nebo si vybere ty odborníky, kteří se shodnou? Kdo zajistí, že diskusi byly podrobeny i strany, které s názorem nesouhlasí, přestože může být založen na relevantních datech?

 

Iniciativa sníh bude nabízet videa médiím a veřejnosti. Znamená to, že budou volně k šíření nebo budou zpoplatněna (stejně jako několik kroků předtím)?

 

Iniciativa sníh si tímto aktem říká o náš sluch, ale odmítá zodpovědnost. Přesto si však nárokuje moc. Chce šířit pravdu, ale co když se podle jejich informací někdo nebude rozhodovat, například vláda? Znamená to, že vláda lže? Když se pak budou občané rozhodovat podle informací z iniciativy sníh, ale ohrozí to jejich zdraví, kdo ponese zodpovědnost?

 

Tím, že iniciativa sníh tvrdí, že bude prezentovat pravdu, se staví do role arbitra, který nepodléhá kontrole. Jedinou kontrolou je zde kritické myšlení členů iniciativy sníh, které jsme odevzdáni na milost. Iniciativa sníh však zákonitě zůstává ve své bublině. Stejně jako vědci musí nechat své výsledky podrobit cizím vědcům (peer-review), měla by iniciativa sníh nechat své výsledky přehledového bádání podrobit kontrole někomu jinému. Máme jí věřit, máme ji dotovat? 

 

Tento text neslouží k potlačení iniciativy sníh, nýbrž k rozvoji zdravého rozumu. Ano, chápu, že venku jsou dezinformace, které chtějí rozložit Evropu a západ. Chápu, že vláda jedná stylem, který se nemusí líbit iniciativě sníh a mnohým jiným. Ale je potřeba, aby si iniciativa sníh nárokovala monopol na pravdu? A to navíc bez jakékoliv zodpovědnosti?

 

Zde je několik bodů k zamyšlení:

  • I vědecké přehledové články, která shrnují aktuální znalost, prochází kontrolním řízením. Měla by vzniknout nezávislá organizace nebo iniciativa, která bude revidovat výroky a prezentace učiněné iniciativou sníh, a to před jejich publikováním. Iniciativa sníh by měla tuto iniciativu respektovat. Tento bod slouží primárně k poukázání na absurdnost kontrol a na parazitickou činnost podsystémů, do kterých se vědci a vědecké poznání nechalo svázat (viz publikační business). Iniciativa sníh svou navazující snahou tomuto systému přispívá.
  • Proč musí daňový poplatník platit třikrát až čtyřikrát za jednu věc? Za poznání, za které odvedl daň.
  • „Cesta do pekla je dlážděná dobrými skutky“ – a cesta k tyranské technokracii je dlážděna honbou za objektivní pravdou. Vědci si musí uvědomit, že jejich znalost a poznání jsou stejně nebezpečné jako zbraně. Mohou ovlivnit lidskou mysl a chování, bohužel i zlým směrem. Jen v rukou zodpovědných lidí jsou použity k dobré věci. Ale ne každý člověk je zodpovědný. Nárokovat si moc (pravdu) bez zodpovědnosti může být velmi nebezpečné.

 

Nakonec přidávám apel na iniciativu sníh.

 

Prosím vás. Dělejte svou práci zodpovědně, jako by na tom stál život každého Čecha, protože nejspíš stojí. Jsem si jist, že ve vašich hlavách jste o směru vašeho jednání přesvědčeni. Buďte přesvědčeni i ve vašich srdcích. Veďte upřímnou a otevřenou diskusi. Udržte svobodu názoru a slova. Nenechte se zaslepit mocí. Nechci a nedokážu vás zastavit, ale žádám vás, buďte opatrní. Uvědomte si svou sílu. Uvědomte si, kam může vaše snažení vést a kam by nemělo.

Blog


Iniciativa sníh vybírá peníze, za účelem šíření pravdy a potlačení dezinformací
Dezinformační absurdno
Je víra silnější než fakta?Odebírat? Díky! 


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify


Itunes


Google

Odebírat? Díky!Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *