Question everything




Dezinformační absurdno

 

Někde v tom oceánu, kterému říkáme internet, jsou entity, které šíří dezinformace. To je nejspíš pravda. Sám s takovými entitami nemám zkušenost. Je mi jasné, že je jejich cílem, aby nebyly odhaleny, ale aby se dostaly do hlav nás všech.

 

Druhou věcí je, když je někdo za dezinformátora označen. Chápu, někdo šíří mylné informace. Otázkou je, jestli vědomě nebo ne. V prvním případě je to samozřejmě špatně. V tom druhém je to složitější.

 

Jsme lidi

 

Mýlit se je lidská vlastnost. Jsme omylní, a to že mluvíme slouží k tomu, abychom se poznali. Trestat někoho za to, že se mýlí a ohrozit tak jeho kariéru nebo život je poměrně závažné. Podobný efekt může mít pouhé osočení z praktikování dezinformátorství. Neznáme důvody, proč osoba danou informaci představuje světu. V případě, že by se jedinec pouze mýlil, je odsouzen k trestu nejvyššímu: nálepkou dezinformátora. Kdo může být arbitrem? V podstatě nikdo, obrázek by si měl udělat každý sám. Monopol na pravdu neexistuje, i přesto, že si jej mnozí nárokují. Každý den si dokazujeme, že objektivní realita neexistuje, jak ji může někdo obhajovat nebo prosazovat? Nebo se snad v jejím jméně vydávat za proroka pravdy?

 

Neznáme důvody, proč někdo říká to, co říká a označujeme takové jedince za dezinformátory. Rozsudek před výslechem, to je praktika moderní doby.

 

Všichni jsou dezinformátoři

 

Samozřejmě, v této pandemii létají nálepky dezinformátorů všude. Označují se jimi vědci navzájem, politici, ale i hvězdy šoubyznysu. Profesor Beran nejspíš jako hlavní figura označená touto nálepkou reprezentuje skupinu vědců. Dotazů padlo málo, nálepek však více. Může být za svůj názor na staroměstské demonstraci v lednu 2021 označen za dezinformátora? Obeznámil nás se svým pohledem na pandemii. Důkazy, že by byl součástí cizokrajné propagandy neexistují. Navíc jeho pohled byl poměrně zajímavý a určitě dal mnohým naději.

 

Profesoři Flegr a Hořejší se nedávno vyjádřili, že nás občany této země naše vlastní vláda potajmu nechává promořit. Je toto dezinformace? Pokud použijeme kritéria, podle kterých byl hodnocen profesor Beran v lednu, tak určitě ano. Proč? Informace obou pánů jsou nepodložené informace, které mohou ovlivnit myšlení jiných. A nikdo se obou pánů neptá, proč takové informace šíří.  Zároveň by se mohlo jednat o poplašnou zprávu, která by mohla poškodit zdraví některých jedinců. A navíc jejich podání odpovídá tzv. konspiračním teoriím. Konspirační teoretici a navíc dezinformátoři. Oba vysokoškolští profesoři.

 

Absurdno

 

Tento text neslouží k očernění nikoho výše zmiňovaného. Spíše jde o poukázání na absurdnost dnešní doby a reakce na pandemii. Znovu připomínám, že nikdo nemá monopol na pravdu, ani na neexistující objektivní realitu. Všechno jsou to názory aktérů ať už uvážené nebo neuvážené. Všichni se mýlíme a (podle kritérií, která panovala v lednu) všichni jsme dezinformátoři.

Odebírat? Díky! 


Facebook


Youtube


Instagram


Spotify


Itunes


Google

Odebírat? Díky!



Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *